• Άγιος Θεολόγος

    ΙΕΡΑ ΚΑΛΥΒΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

    Ἱερὰ Νέα Σκήτη, Ἁγίου Ὄρους

Ομιλία Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου εις τον Άγιον Προφήτη Ηλία τον Θεσβίτη περισσότερα
Γέροντος Παρθενίου Αγιοπαυλίτου περισσότερα
Γενέσιον της Θεοτόκου
«Εκ του Αγιογραφείου της Ιεράς Καλύβης προσφορά εις το Κυριακόν της Ιεράς Νέας Σκήτης»
γέροντας Παρθένιος Αγιοπαυλίτης

Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου αρχιμανδρίτης Γέρων Παρθένιος

απολυτίκιον Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου

«Θεολόγων ακρότης, παρθένων σέμνωμα προκρίτων, φως αποστόλων, και συγγραφεύ ιερέ του σεπτού Ευαγγελίου, χαριτώνυμε, δοξης τυχείν των ουρανών, καταξίωσον ημάς, τους σπεύδοντας, Ιωάννη, ταις σαις θερμαίς ικεσίαις, ηγαπημένε φίλε του Κτίσαντος»

 

ήχος καμπάνας και σημάντρου της καλύβης