Άγιος Ιωάννης Θεολόγος

Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον σε ηχητική μορφή

Διαβάζει ο Νικήτας Καθιός

Download Name Play Size Duration
download Κεφάλαια Α, Β, Γ
5.5 MB 16:08 min
download Κεφάλαια Δ, Ε
5.3 MB 15:25 min
download Κεφάλαια ΣΤ, Ζ
6 MB 17:35 min
download Κεφάλαια Η, Θ
5.4 MB 15:40 min
download Κεφάλαια Ι, ΙΑ
4.8 MB 13:51 min
download Κεφάλαια ΙΒ, ΙΓ
4.7 MB 13:36 min
download Κεφάλαια ΙΔ, ΙΕ, ΙΣΤ, ΙΖ
6.3 MB 18:20 min
download Κεφάλαια ΙΗ, ΙΘ, Κ, ΚΑ
8.2 MB 23:51 min