άρθρα και κείμενα

Ορθόδοξα άρθρα και κείμενα

Δόξα τῇ Ἀναστάσει σου

  • Δόξα τῇ Ἀναστάσει σου

    Δόξα τὴ Ἀναστάσει σου, Χριστέ, δόξα τὴ βασιλεία σου,
    δόξα τὴ οἰκονομία σου, μόνε Φιλάνθρωπε.


    «Ὅλοι μας περιμένουμε τήν Ἀνάσταση μέ ἀγάπη, ἐλπίδα και πίστη. Καί αὐτή ἡ ἀναμονή, ἡ προσδοκία γιά τόν ἐρχομό τῆς ἀνάστασης καί τῆς ζωής τοῦ “κόσμου τούτου”... αὐτή ἡ αὐξανόμενη προσδοκία “ἐν ἀγάπη καί βεβαιότητι” εἶναι τό δικό μας Μεγάλο Σάββατο».

    Σᾶς εὐχόμαστε Καλή Ἀνάσταση, Παϊσιος Μοναχός καί συνοδεία…