Χαίρω εν τοις παθήμασι μου [κείμενο]

Βίος και Λόγοι Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

Κατὰ τὴν παραμονή του στὴν Εὔβοια ὁ Γέροντας Πορφύριος ἀναζήτησε κάποια φορὰ ἕναν τόπο περισσυλογῆς.

Διηγοῦνταν τα σχετικά: «Πῆγα στὴ Βάθεια τῆς Εὔβοιας, στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Νικολάου, κι ἔμεινα δέκα ἡμέρες.

Εἶχε κάτι κελλιὰ ἐρειπωμένα, γεμάτα ποντικοὺς μεγάλους. Ἀλλὰ τὶ συνέβη; Γιὰ δυὸ ἡμέρες ἔκανε μεγάλη θύελλα καὶ θαλασσοταραχή.

Ἔβρεχε ἀδιάκοπα κι ἡ βροχὴ χτυποῦσε στὰ ντουβάρια, χτυποῦσε στὰ τζάμια, σὰν νὰ ἦταν χαλάζι.

Ὁ ἄνεμος φυσοῦσε μὲ μανία πάνω στὸ μεγάλο πλάτανο. Ἄκουγα τὰ κλαδιὰ του νὰ χτυπᾶνε…

Κι ἐγὼ μέσα στὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Νικολάου τὸ φτωχό, τὸ ἁγιογραφημένο, τὸ πολυαγιασμένο πρὶν χρόνια ἀπὸ ψυχοῦλες, πού «ἔβλεπα» κι αἰσθανόμουνα νὰ σκύβουνε μπροστὰ στοὺς ἁγίους καὶ νὰ ξεκλειδώνουν τὶς καρδιές τους.

Ἔμοιαζα ἐκεὶ μέσα στὴν ἐρημιά, στὸ ξεροβόρι, σὰν ἕνα πουλὰκι τ’ οὐρανοῦ κατατρεγμένο. Σκέψου, ἕνα πουλάκι μέσα σὲ μιὰ τέτοια θύελλα, τὶ θὰ ἔκανε; Δὲν θὰ ἔψαχνε νὰ βρεῖ μιὰ φωλίτσα, μιὰ σπηλιὰ νὰ τρυπώσει;

Τὸ ἴδιο ἔκανα κι ἐγὼ μὲς στὸ θόρυβο καὶ τὴ θύελλα, κατατρομαγμένος ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως. Ἔτρεξα νὰ βρῶ καταφύγιο, ἔτρεξα νὰ κρυφθῶ στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Ἐπουρανίου Πατέρα μου.

Ἔνιωθα τὴ θαλπωρὴ τοῦ Χριστοῦ, τὴν ἕνωσή μου μὲ τὸ Θεό.

Αἰσθάνθηκα μεγάλη χαρὰ κι ἀγαλλίαση κι ἀνακούφιση τρυπώνοντας μέσα στὸν θεῖον. Δὲ μ’ ἔνοιαζε γιὰ τὴ φουρτούνα, τὴν καταιγίδα, ποὺ εἶναι αὐτοῦ τοῦ κόσμου.

Ἡ ψυχή μου ζητοῦσε κάτι πιὸ ὑψηλό, πιὸ τέλειο. Ἔνιωθα ἀσφαλής, παρηγορημένος κι ἀναπαυμένος. Πέρασα χρυσὲς ἡμέρες. Ἐκμεταλλεύθηκα μία μεγάλη κακοκαιρία.

Ἔτσι νὰ σκεπτόμαστε πάντα. Κι ἔτσι νὰ ζοῦμε τὴ δυσκολία καὶ τὴ δυστυχία. Ὅλα νὰ τὰ θεωροῦμε εὐκαιρίες γιὰ προσευχή, γιὰ πλησίασμα στὸν Θεό.

Αὐτὸ εἶναι τὸ μυστικό· πῶς ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ θὰ τὰ κάνει ὅλα προσευχή.

Κι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος αὐτὸ θὰ ἐννοεῖ, ὅταν λέγει, «χαίρω ἐν τοῖς παθήμασί μου», γιὰ ὅλες τὶς θλίψεις ποὺ μοῦ συνέβησαν.

Ἔτσι γίνεται ὁ ἁγιασμός. Νὰ μᾶς ἀξιώνει ὁ Θεός. Ἐγὼ πολὺ τὸ ζητάω στὴν προσευχή μου».


Από το βιβλίο: Βίος και Λόγοι Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου
σελίδες 134-136

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.