Έως ου.., π. Επιφανείου Θεοδωροπούλου

Πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου περί της αειπαρθενίας της Θεοτόκου

Για το "έως ου": Δεν επέστρεψε ο κόραξ "έως ξηρανθήναι το ύδωρ" (Γέ. 8, 7). Μετά επέστρεψε;

"Και τη Μελχόλ θυγατρί Σαούλ ουκ εγένετο παιδίον έως της ημέρας του αποθανειν αυτήν" (Β' Βασ. 6, 23). Όταν πέθανε έκανε παιδί;

"Έως αν θώ τους εχθρούς Σου υποπόδιον των ποδών σου" (Ψ. 109, Ι. Μθ. 22, 44, Πρξ. 2, 35, πρβλ. Σ' Κορ. 15, 25, Εβρ. 10, 13). Το "έως" εδώ μας δίνει ένα επιχείρημα κατά των προτεσταντών που λένε "ουκ εγίνωσκεν αυτήν έως ου έτεκεν τον Υιόν αυτής τον πρωτότοκον", άρα μετά "έγνω". Οι προτεστάντες παραδέχονται ότι ο Κύριος μας είναι αληθινός Θεός, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Όταν λοιπόν υποταγούν οι εχθροί Του, τότε θα παύσει να κάθεται έξω δεξιών του Πατρός; Θα υποτιμηθεί; Όχι βέβαια! Θέλει να πει ότι αυτό θα διαρκεί πάντοτε.


Συνεχίζεται...
Παρμένο από το βιβλίο: "Τρέφοντας το λαό του Θεού" σελ. 73, 74

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.