Τι είναι Ορθοδοξία σε λίγα λεπτά [ομιλία]

Πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος

Last modified on Thursday, 12 September 2019 19:26

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.