Εταπεινώθηκες; Σώθηκες [ομιλία]

Γέροντας Παρθένιος Αγιοπαυλίτης

Last modified on Saturday, 14 September 2019 07:20

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.