Ο νους να είναι στραμμένος στο θεό [βίντεο]

Ο νους να είναι στραμμένος στο θεό [βίντεο] νους να είναι στραμμένος στο θεό
Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.