Νέες εικόνες εργόχειρο της Καλύβης μας

Δέιτε τις εικόνες εδώ

Αγία Ειρήνη

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Απόστολος ΑνδρέαςἹερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.