Για τον Μέγα Κωνσταντίνο [ομιλία]

Πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός
Last modified on Monday, 20 May 2019 19:54

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.