Σύγκρουση Ορθοδόξων-Λατίνων. Μαρτύριο 13 Μοναχών Καντάρας

Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος
Ἐκκλησία Κύπρου - Πορεία Ζωῆς: Σύγκρουση Ὀρθοδόξων – Λατίνων. Μαρτύριο 13 Μοναχῶν Καντάρας.
Last modified on Monday, 25 May 2020 19:55

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.