Βιβλια εκδοσεις της Καλυβης μας

Στά ἔσχατά τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα ἕνας ἄνθρωπος θεοφόρος μέ πολλά πνευματικά χαρίσματα ἦταν καί ὁ Χατζηφλουρέντζος ἀπό τή Μηλιά Ἀμμοχώστου.

Ἔζησε μέ γνήσια μετάνοια καί ἀπέκτησε τά χαρίσματα τῆς προφητείας καί τῆς διά Χριστόν σαλότητος. Ὁ Χατζηφλουρέντζος εἶναι καρπός τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀσκήσεως, τῆς λαϊκῆς εὐσέβειας τῆς Ὀρθοδόξου λειτουργικῆς ζωῆς. Ἡ σχέση του μέ τόν ἀρχέγονο μοναχισμό τῆς Μονῆς Σταυροβουνίου καί ἡ ἐν Χριστῷ φιλία του μέ τόν μακαριστό Γέρο-Παναή τῆς Λύσης ἀποτελοῦν ἀσφαλῆ κριτήρια ἀρετῆς καί ἁγιότητος.

παραγγελία

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.