πολυμέσα Ορθοδοξίας

Σειρά ομιλιών εις την Αγίαν και Μεγάλην Εβδομάδα

Υπο του μακαριστού Ιεροκήρυκος Δημητρίου Παναγοπούλου.

Συνολικά 17 ομιλίες

Η Προηγιασμένη

Βαδίζοντας προς το Πάσχα

Προ της Μεγάλης Εβδομάδος

Η ανάστασις του Λαζάρου

Κυριακή των Βαϊων

Μεγάλη Δευτέρα

Μεγάλη Τρίτη

Μεγάλη Τετάρτη

Μεγάλη Πέμπτη

Μεγάλη Παρασκευή

Μεγάλο Σάββατο

ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Πάσχα και αναξίως κοινωνούντες

Σκέψεις μετά το Πάσχα

Ιστορικά Αναστάσεως

Προς Εμμαούς

Ευθύνη Ιούδα