πολυμέσα Ορθοδοξίας

Σειρά ομιλιών εις την επι του όρους ομιλία - μακαρισμοί

Υπο του Μακαριστού Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου.

Συνολικά 10 ομιλίες

ευγενής παραχώρησις ιστοσελίδας: arnion.gr

'Α Μακαρισμός

'Β Μακαρισμός

'Γ Μακαρισμός

'Δ Μακαρισμός

'Ε Μακαρισμός

'ΣΤ Μακαρισμός

'Ζ Μακαρισμός

'Η Μακαρισμός

'Θ Μακαρισμός

'Ι Μακαρισμός