πολυμέσα Ορθοδοξίας

Σειρά ομιλιών εις την επι του όρους ομιλία - μακαρισμοί

Υπο του Μακαριστού Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου.

Συνολικά 10 ομιλίες

Download Name Play Size Duration
download 'Α Μακαρισμός
9.3 MB 27:12 min
download 'Β Μακαρισμός
9.9 MB 28:56 min
download Γ' Μακαρισμός
9.2 MB 26:48 min
download Δ' Μακαρισμός
10 MB 29:02 min
download Ε' Μακαρισμός
9.6 MB 28:01 min
download Στ' Μακαρισμός
9.9 MB 28:46 min
download Ζ' Μακαρισμός
9.8 MB 28:30 min
download Η' Μακαρισμός
10 MB 29:09 min
download Θ' Μακαρισμός
19.4 MB 56:38 min
download Ι' Μακαρισμός
9.7 MB 28:17 min