πολυμέσα Ορθοδοξίας

Ομιλίες γέροντος Παρθενίου Αγιοπαυλίτη

Ομιλίες γέροντος Παρθενίου Αγιοπαυλίτη

Γέροντας Παρθένιος Αγιοπαυλίτης

Γέρων Παρθένιος Αγιοπαυλίτης

Γέροντος Παρθενίου Αγιοπαυλίτη, ηγουμένου Ι.Μ. Αγίου Πάυλου Αγίου Όρους

Από την εκπομπή του ρ/σ της Πειραϊκής Εκκλησίας "ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ ΜΑΣ"

Γέρων Παρθένιος Αγιοπαυλίτης

Γέρων Παρθένιος Αγιοπαυλίτης

Γέρων Παρθένιος Αγιοπαυλίτης