πολυμέσα Ορθοδοξίας

Σειρά ομιλιών εις το βιβλίο της Γενέσεως

Υπο του μακαριστού Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου

Συνολικά 48 ομιλίες

Download Name Play Size Duration
download 101-Γένεσις 1η ομιλία
38.5 MB 1:29:44 min
download 102-Γένεσις 2η ομιλία
36.3 MB 1:26:23 min
download 103-Γένεσις 3η ομιλία
38 MB 1:31:16 min
download 104-Γένεσις 4η ομιλία
29.1 MB 1:10:25 min
download 105-Γένεσις 5η ομιλία
37.3 MB 1:31:23 min
download 106-Γένεσις 6η ομιλία
30.1 MB 1:14:14 min
download 107-Γένεσις 7η ομιλία
31.6 MB 1:17:46 min
download 108-Γένεσις 8η ομιλία
27.6 MB 1:07:42 min
download 109-Γένεσις 9η ομιλία
32.1 MB 1:17:32 min
download 110-Γένεσις 10η ομιλία
24.9 MB 1:00:24 min
download 111-Γένεσις 11η ομιλία
25.8 MB 1:02:36 min
download 112-Γένεσις 12η ομιλία
28.3 MB 1:05:36 min
download 113-Γένεσις 13η ομιλία
26 MB 59:34 min
download 114-Γένεσις 14η ομιλία
25.2 MB 1:00:31 min
download 115-Γένεσις 15η ομιλία
24.4 MB 58:37 min
download 116-Γένεσις 16η ομιλία
24.8 MB 59:37 min
download 117-Γένεσις 17η ομιλία
25.3 MB 1:02:22 min
download 118-Γένεσις 18η ομιλία
24.6 MB 58:52 min
download 119-Γένεσις 19η ομιλία
24.7 MB 1:00:10 min
download 120-Γένεσις 20η ομιλία
22.3 MB 55:00 min
download 121-Γένεσις 21η ομιλία
28.4 MB 1:09:12 min
download 122-Γένεσις 22η ομιλία
22.4 MB 55:56 min
download 123-Γένεσις 23η ομιλία
23.6 MB 59:29 min
download 124-Γένεσις 24η ομιλία
24.3 MB 56:22 min
download 125-Γένεσις 25η ομιλία
22.6 MB 55:51 min
download 126-Γένεσις 26η ομιλία
23.5 MB 57:16 min
download 127-Γένεσις 27η ομιλία
25.3 MB 1:00:40 min
download 128-Γένεσις 28η ομιλία
26.1 MB 1:01:23 min
download 129-Γένεσις 29η ομιλία
28.1 MB 1:02:05 min
download 130-Γένεσις 30η ομιλία
32.5 MB 1:14:21 min
download 131-Γένεσις 31η ομιλία
24.8 MB 58:41 min
download 132-Γένεσις 32η ομιλία
22.3 MB 55:13 min
download 133-Γένεσις 33η ομιλία
25.1 MB 1:02:33 min
download 134-Γένεσις 34η ομιλία
23.5 MB 59:36 min
download 135-Γένεσις 35η ομιλία
22.2 MB 55:13 min
download 136-Γένεσις 36η ομιλία
23.6 MB 59:19 min
download 137-Γένεσις 37η ομιλία
23.8 MB 1:00:24 min
download 138-Γένεσις 38η ομιλία
23.6 MB 57:32 min
download 139-Γένεσις 39η ομιλία
24.1 MB 58:47 min
download 140-Γένεσις 40η ομιλία
24.1 MB 1:01:36 min
download 141-Γένεσις 41η ομιλία
25.4 MB 59:17 min
download 142-Γένεσις 42η ομιλία
24.2 MB 56:59 min
download 143-Γένεσις 43η ομιλία
24.5 MB 59:55 min
download 144-Γένεσις 44η ομιλία
24.2 MB 1:01:17 min
download 145-Γένεσις 45η ομιλία
23.9 MB 1:01:18 min
download 146-Γένεσις 46η ομιλία
23.8 MB 1:00:50 min
download 147-Γένεσις 47η ομιλία
24.9 MB 1:02:25 min
download 148-Γένεσις 48η ομιλία
24.3 MB 1:01:42 min