πολυμέσα Ορθοδοξίας

Σειρά ομιλιών εις τους Ψαλμούς του Δαυίδ

Υπο του μακαριστού Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου

Συνολικά 21 ομιλίες [κατάλογος]

ευγενής παραχώρησις ιστοσελίδας: arnion.gr

Εισαγωγή - Ψαλμός 1ος

Ψαλμός 2ος

Ψαλμός 4ος

Ψαλμός 8ος

Ψαλμός 18ος

Ψαλμός 21ος (Α)

Ψαλμός 21ος (Β)

Ψαλμός 22ος

Ψαλμός 31ος

Ψαλμός 32ος

Ψαλμός 44ος

Ψαλμός 71ος

Ψαλμός 83ος

Ψαλμός 89ος

Ψαλμός 100ος

Ψαλμός 103ος

Ψαλμός 118ος

Ψαλμός 127ος

Ψαλμός 138ος

Ψαλμός 142ος