Χατζηφλουρέντζος: Ο Άνθρωπος του Θεού από τη Μηλιά Αμμοχώστου

Στά ἔσχατά τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα ἕνας ἄνθρωπος θεοφόρος μέ πολλά πνευματικά χαρίσματα ἦταν καί ὁ Χατζηφλουρέντζος ἀπό τή Μηλιά Ἀμμοχώστου.

Ἔζησε μέ γνήσια μετάνοια καί ἀπέκτησε τά χαρίσματα τῆς προφητείας καί τῆς διά Χριστόν σαλότητος. Ὁ Χατζηφλουρέντζος εἶναι καρπός τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀσκήσεως, τῆς λαϊκῆς εὐσέβειας τῆς Ὀρθοδόξου λειτουργικῆς ζωῆς. Ἡ σχέση του μέ τόν ἀρχέγονο μοναχισμό τῆς Μονῆς Σταυροβουνίου καί ἡ ἐν Χριστῷ φιλία του μέ τόν μακαριστό Γέρο-Παναή τῆς Λύσης ἀποτελοῦν ἀσφαλῆ κριτήρια ἀρετῆς καί ἁγιότητος.

παραγγελία