Σειρά ομιλιών εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου

Υπό του μακαριστού πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου

Συνολικά 7 ομιλίες

Πρώτη

Δεύτερη

Τρίτη

Τέταρτη

Πέμπτη

Έκτη

Εβδόμη


Πηγή: impantokratoros.gr

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.