Η έννοια του Τριωδίου [ομιλία]

Δημητρίου Παναγοπούλου

Ωφέλιμη ομιλία του αειμνήστου Δημητρίου Παναγόπουλου γύρω απο το πραγματικό Τριώδιο. Πως δημιουργήθηκε. Γιατί δημιουργήθηκε. Πως πρέπει να ζεί ο ενσυνείδητος Χριστιανός κατα την διάρκειά του. Και αντίστροφα το πώς έχει επέλθει η διαστροφή του Τριωδίου, και πώς στην πραγματικότητα οι πλειοψηφία των ανθρώπων γιορτάζουν το '' Αντιτριώδιο'' ...ζώντας και κάνοντας ο άνθρωπος ότι πιό καταστροφικότερο για την ψυχή του....

Last modified on Thursday, 13 February 2020 12:47

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.