Σειρά ομιλιών εις τις Δέκα Εντολές

Υπο του μακαριστού πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου

Συνολικά 10 ομιλίες
ευγενής παραχώρησις ιστοσελίδας: arnion.gr

1 - Γνῶσις τοῦ ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ

2 - Λατρεία τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ

3 - Ὁ ὅρκος - Τό ψεῦδος - Τό τάμα - Ἡ ἱεροκατηγορία

4 - Ἡ Κυριακή ἀργία, ὁ ἁγιασμός της, οἱ ἑορτές

5 - Τιμή καί ἀγάπη πρός τούς γονεῖς καί τούς Πνευματικούς Πατέρες

6 - Ἡ ἀνηθικότης. Ὁ ἔννομος βίος. Ἡ ἔννομος παρθενία

7 - Ὁ σεβασμός τῆς ζωῆς. Μορφές φόνου. Τά αἴτια

8 - Σεβασμός τῆς ἰδιοκτησίας. Μορφές κλοπῆς. Αἴτια καί ἀποτελέσματα

9 - Τό ψεῦδος σέ ὅλο του τό φάσμα

10 - Ἡ μεταπτωτική ἐπιθυμία, ρίζα κάθε κακίας

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.