Ομιλίες γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου

Ομιλίες γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτου

Γέροντος Εφραίμ Αριζόνας
Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης

Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας (Φιλοθείτη)

Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης

  • Home
  • Ομιλίες γέροντος Εφραίμ Φιλοθεϊτου

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.