Περί του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή [ομιλία]

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης

Περί του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή

Last modified on Thursday, 12 September 2019 18:27

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.