πολυμέσα Ορθοδοξίας

Κυριακή Ι΄ Ματθαίου [ομιλία]

Πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος

Κυριακή Ι΄ Ματθαίου

«Κύριε, ἐλέησόν μου τόν υἱόν»

Last modified on Saturday, 04 August 2018 20:44