Κυριακή των Αγίων 318 Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου [ομιλία]

Πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος

Last modified on Saturday, 30 May 2020 20:23

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.