Κυριακή Β' Ματθαίου [ομιλία]

Πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος

Η κλίση των πρώτων μαθητών του Κυρίου

Last modified on Saturday, 20 June 2020 14:07

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.