Γιατί ο Θεός δεν έκανε τον άνθρωπο τέλειο - άτρεπτο;

Ομιλία π.Αθανασίου Μυτλιηναίου
Last modified on Friday, 24 July 2020 06:46

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.