Κυριακή Ιστ' Ματθαίου [ομιλία]

Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου

Η παραβολή των ταλάντων

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.