Παρακλητικός κανών εις τους Αγίους της Ι.Κ. Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Νέας Σκήτης

Έκδοσις της Καλύβης μας

Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Ανδρέας Ν. Παπαδημόπουλος

Ωδή α' και γ'

"Ἡ θαυματουργός εἰκών τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἡ ἐπονομαζομένη «Παντάνασσα», τῆς ὁποίας ἀρχικός θρόνος πρίν ἀπό την Ἱεράν Μεγίστην Μονήν Βατοπαιδίου ὑπῆρξε ἡ Ἱερά ἡμῶν Καλύβη∙ ὁ Ἅγιος ἔνδοξος Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστῆς Ἰωάννης ὁ θεολόγος, ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ὁποίου σεμνύνεται τό Ἱερόν ἡμῶν Καθίδρυμα∙ ὁ ὅσιος Ἱλαρίων ὁ Ἴβηρ, ὁ ἀσκήσας ἐν τῇ Ἱερᾷ Νέᾳ Σκήτῃ∙ ὁ ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης ὁ ἐμφανισθείς ἐν αὐτῇ τῇ Καλύβῃ ὡς προστάτης καί ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, τήν θαυματουργική παρουσία τοῦ ὁποίου πολλάκις ἐγευθήκαμεν∙ ἐπάξια μποροῦν νά θεωρηθοῦν προστάται τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Σκηνώματος, εἰς τάς πρεσβείας τῶν ὁποίων νυχθημερόν ἀνατρέχομεν."
Παΐσιος Μοναχός καί συνοδεία

Την παράκληση μπορείτε να την προμηθευτείτε σε μορφή ψηφιακού δίσκου από την Καλύβη παραγγελία εδώ

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.