Παρακλητικός κανών εις το Γενέσιον της Θεοτόκου

Έκδοσις της Καλύβης μας

Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης του Πρωτάτου μοναχός Ιάκωβος Αγιορείτης

Ωδή α' και γ'

"Ἡ Γέννησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀποτελεῖ μεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ σ’ ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος, καθότι ἀποτελεῖ τό προμήνυμα καί τήν ἀπαρχή τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου. Τό σεπτό Κυριακό τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Νέας Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παύλου, σεμνύνεται στή θεομητορική αὐτή ἑορτή, πρός τοῦτο δε ἡ ἔκδοσις τοῦ παρόντος παρακλητικοῦ κανόνος, εὐχόμενοι ὅπως αὐτός γίνει ἔναυσμα ἀπαρχῆς γιά ὅσους εἶναι μακριά ἀπό τήν κιβωτό τῆς Ἐκκλησίας καί βακτηρία σωτηρίας γιά ἐκείνους πού ἀγωνίζονται τόν καλόν ἀγῶνα."
Παΐσιος Μοναχός καί συνοδεία

Την παράκληση μπορείτε να την προμηθευτείτε σε μορφή ψηφιακού δίσκου από την Καλύβη παραγγελία εδώ

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.