Παναγία Παντάνασσα και Ιερά Καλύβη Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου [βίντεο]

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Γέροντας Εφραίμ μιλάει για τη θαυματουργό εικόνα και την "καταγωγή" της από την Καλύβη μας.

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Γέροντας Εφραίμ μιλάει για τα βιώματα και τις εμπειρίες του από το μακάριο Γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπαιδινό σε ειδική εκδήλωση που έλαβε μέρος στην Αθήνα.
 
Στην συγκεκριμένη εκδήλωση ομιλεί και για την "καταγωγή" της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Παντάνασσας και τη σχέση της με την Καλύβη μας. Ο Γέροντας Εφραίμ περιγράφει την ιστορία της παράδωσης της θαυματουργικής εικόνας της Παναγίας της Παντάνασσας από τους τότε μονάζοντες στην Ι.Κ. Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Νέα Σκήτη, Παρθένιο και Συμεών προς τον μακαριστό Γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπαιδινό καθώς και μερικά περιστατικά που φανερώνουν την Χάρη της Παναγίας και της θαυματουργής της εικόνας.

Ένα από αυτά είναι και αυτό με νεαρό προσκυνητή που πήγε να ασπαστεί την εικόνα της Παναγίας, αλλά η Κύρια Θεοτόκος δεν τον άφησε διότι ο νέος αυτός ασχολούταν με τη μαγεία. Το γεγονός αυτό έγινε αφορμή ο νέος να έρθει σε μετάνοια και να αλλάξει τρόπο ζωής. Περιστατικό που θυμίζει το αντίστοιχο με την Οσία Μαρία την Αιγυπτία.

Ένα από αυτά είναι και αυτό με νεαρό προσκυνητή που πήγε να ασπαστεί την εικόνα της Παναγίας, αλλά η Κύρια Θεοτόκος δεν τον άφησε διότι ο νέος αυτός ασχολούταν με τη μαγεία. Το γεγονός αυτό έγινε αφορμή ο νέος να έρθει σε μετάνοια και να αλλάξει τρόπο ζωής. Περιστατικό που θυμίζει το αντίστοιχο με την Οσία Μαρία την Αιγυπτία.

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.