Οδοιπορικό στα ασκητήρια του γέροντα Ιωσήφ του ησυχαστή [βίντεο]

Στην έρημο του Αγίου Όρους


Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.