πολυμέσα Ορθοδοξίας

Σειρά ομιλιών εις τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού

Υπο του μακαριστού Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου

Ἡ Δίκη, ἡ Σταύρωση, ἡ Ταφή, ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος,
ἡ Ἀνάσταση καί ἡ Ἀνάληψη Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

Συνολικά 45 ομιλίες [κατάλογος]
ευγενής παραχώρησις ιστοσελίδας: arnion.gr

Δίκη Χριστού Α'

Δίκη Χριστού Β'

Δίκη Χριστού Γ'

Δίκη Χριστού Δ'

Δίκη Χριστού Ε'

Δίκη Χριστού ΣΤ'

Δίκη Χριστού Ζ'

Δίκη Χριστού Η'

Δίκη Χριστού Θ'

Δίκη Χριστού Ι'

Σταύρωσις Α'

Σταύρωσις Β'

Σταύρωσις Γ'

Σταύρωσις Δ'

Σταύρωσις Ε'

Σταύρωσις ΣΤ'

Σταύρωσις Ζ'

Σταύρωσις Η'

Σταύρωσις Θ'

Σταύρωσις Ι'

Ταφή Α'

Ταφή Β'

Εις Άδου Κάθοδος Α'

Εις Άδου Κάθοδος Β'

Εις Άδου Κάθοδος Γ'

Ανάστασις Α'

Ανάστασις Β'

Ανάστασις Γ'

Ανάστασις Δ'

Ανάστασις Ε'

Ανάστασις ΣΤ'

Ανάστασις Ζ'

Ανάστασις Η'

Ανάστασις Θ'

Ανάστασις Ι'

Ανάστασις Ια'

Ανάστασις Ιβ'

Ανάστασις Ιγ'

Ανάστασις Ιδ'

Ανάστασις Ιε'

Ανάστασις Ιστ'

Ανάστασις Ιζ'

Ανάστασις Ιη'

Ανάστασις Ιθ'

Ανάστασις Κ'