πολυμέσα Ορθοδοξίας

Οσιομάρτυρας και Εθνομάρτυρας Κυπριανός [βίντεο]

Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή, όντας ο κόσμος λείψη!

Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή, όντας ο κόσμος λείψη!


"Αποσπάσματα απο το ποίημα Βασίλη Μιχαηλίδη 'Η 9η Ιουλίου του 1821'
γραμμένο για τον Οσιομάρτυρα και Εθνομάρτυρα Κυπριανό και το μαρτύριο
των 486 προεξέχοντων μελών τής Ελληνικής κοινότητας στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1821.

-"Εχω στον νουν μου, πίσκοπε, να σφάξω, να κρεμμάσω,
τζι' αν ημπορώ που τους Ρωμιούς την Τζιύπρον να παστρέψω,
τζι' ακόμα αν ημπόρεια τον κόσμον να γυρίσω,''
έθεν να σφάξω τους Ρωμιούς, ψυσιήν να μεν αφήσω.
-"Η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου,
κανένας δεν εβρέθηκεν για να την-ι-ξηλείψη,
κανένας, γιατί σιέπει την που τά'ψη ο Θεός μου.
Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή, όντας ο κόσμος λείψη!
Σφάξε μας ούλους τζι' ας γενή το γαίμαν μας αυλάτζιν,
κάμε τον κόσμον ματζιελλειόν τζιαι τους Ρωμιούς τραούλλια,
αμμά ξέρε πως ίλαντρον όντας κοπή καβάτζιν
τριγύρου του πετάσσουνται τρακόσια παραπούλια.
Το 'νιν αντάν να τρώ' την γην, τρώει την γην θαρκέται,
μα πάντα τζιείνον τρώεται τζιαι τζιείνον καταλυέται."