Άγιος Παΐσιος - Εμπειρίες και διδαχές [βίντεο]

Άγιος Παΐσιος - Εμπειρίες και διδαχές [βίντεο] Αθανάσιος Ρακοβαλής
Ομιλεί ο κύριος Αθανάσιος Ρακοβαλής 4/11/2017

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.