Ο Αόρατος Πόλεμος [βίντεο]

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης 

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης 

Αριζόνα 1992 'Ο Αόρατος Πόλεμος'

the spiritual warfare a homily by elder ephraim of philotheo

 

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.